Czech for Foreigners

Are you looking for a Czech language course which would help you make yourself understood? Or do you just need to practice your Czech with a native speaker? It’s no problem with Eskymák!

Currently offered courses:

 • courses of general language (grammar, conversation, understanding, written communication)

 • conversation with a native speaker

 • preparation for Czech language exam

 • preparation for high school graduation in the Czech Republic

 • preparation for job interviews (possible also as a one-time course)

 • preparation for presentation or business meeting in Czech (possible also as a one-time course)

 • Czech language tutoring for students of elementary schools and high schools

 • Czech language basics course for foreign students on exchange program (e.g. Erasmus)

All types of courses can be taken by an individual or in a small group of students (maximum of 3 to 4 students).

Each new student has a first call completely free of charge for about 15 minutes. This way, the student can freely arrange all details with the tutor and check whether the courses online are satisfactory.

We offer a possibility to take out a subscription to 5, 10 or 20 lessons.

Do you have any special requirements? Don’t hesitate to contact us, we’ll figure out something together.


Čeština

Hledáte kurz češtiny, který vám pomůže se domluvit? Nebo si potřebuje češtinu jen procvičit s rodilým mluvčím? S Eskymákem to není problém!

Aktuálně nabízené kurzy:

 • kurzy všeobecného jazyka (gramatika, konverzace, porozumění, psaný projev)

 • konverzace s rodilým mluvčím

 • příprava na jazykové zkoušky z češtiny

 • příprava na maturitu na středních školách v ČR

 • příprava na pracovní pohovory (lze i jednorázově)

 • příprava na prezentaci či obchodní jednání v ČJ (lze i jednorázově)

 • doučování ČJ žáků základních a středních škol

 • kurzy základů ČJ pro zahraniční studenty výměnných pobytů (např. Erasmus)

Všechny typy kurzů mohou probíhat individuálně či malé skupince studentů (max. 3-4 studenti).

Každý nový student má automaticky první hovor na zhruba 15 minut úplně zdarma. Může se tak v klidu domluvit se svým lektorem na všech podrobnostech a ověřit si, že mu výuka online opravdu vyhovuje.

Nabízíme možnost předplatit si 5, 10 nebo 20 lekcí. 

Máte speciální požadavky? Neváhejte se nám ozvat, společně něco vymyslíme.