Kurz MEDIUM (1 týden)

2x E-MAIL obsahující gramatiku, konrétně zaměřenou slovní zásobu, krátký článek nebo video nebo aktualitu z dané země

2x SMS týkající se běžných komunikačních dovedností

2x telefonický rozhovor (10-15 minut)

2x E-MAIL shrnující telefonický rozhovor včetně upozornění na časté chyby nebo nedostatky