Kurzy přes telefon a e-learning

NOVINKA!

Kurzy, díky kterým jste v kontaktu s cizích jazykem prakticky každý den!

Kurzy kombinující telefoncký rozhovor, e-mail a SMS pro osvojení si běžných komunikačních dovedností.

Proč jen telefonát?

Protože maximálně umožňuje využití komunikace bez použití gest a mimiky a tím donutí studenta k maximálnímu vyjádření myšlenky.